Vir

הם טפילים ממקור לא ידוע המעניקים כוחות על טבעיים למארחים שלהם

היכולות של המארח מעשות חזקות יותר ככל שהטפיל גדל. כמו כן מופיעים על המארח סימנים מובחנים יותר ויותר של שליטת הטפיל – חיצוניים ומנטליים.

הטפיל בעצם אוכל את אנרגיית הקסם של המארח. ועליו לצרוך מזונות עשירים בקסם או להמצא במקומות בעלי אזור קסם חזק. ככל שהטפיל גדל כך הסיכוי שהוא ישתלט על מוחו של המארח גדל

Vir

empire of the sun crystaloak